okei

Crazyhouse rating: 2166

Other Seasons

Crazyhouse Team League
Season 8: 4 games for The Glass Bead Gamers
Season 6: 10 games for TwelveTeam

Season 8

Games
Rd 1 Bleichkind (2170) - okei 1-0
Rd 1 okei - Bleichkind (2177) 1-0
Score: 1/2
Schedule
Rd 2 grogers (2187) - okei
Rd 2 okei - grogers (2187)
Rd 3 Scheduled 07/13 - 07/20
Rd 4 Scheduled 07/20 - 07/27
Rd 5 Scheduled 07/27 - 08/03
Rd 6 Scheduled 08/03 - 08/10

Career Statistics

Career Score: 18/36 Perf rating: 2161

Crazyhouse Team League Trophy Case